Specialpedagogiska skolmyndigheten

Visuellt koncept

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att fler barn, unga och vuxna ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Reklambyrån Liljedals har tagit fram ett övergripande visuellt koncept som ska bära myndighetens kommunikation och erbjudanden.