Partega

Nytt namn och ny profil – Byggprojekt Olsson & Strøm blir Partega

Vintern 20/21 fick Liljedals i uppdrag att skapa ett nytt varumärke för byggföretaget Byggprojekt Olsson & Strøm. Syftet var att förenkla och modernisera namnet samt att ta det visuella uttrycket in i framtiden.

En workshop genomfördes för att samla in kunskap om synen på varumärket samt vilka värden som var viktiga att få med framåt. Slutsats: Varumärket ska förmedla engagemang och driv samtidigt som det ska ge känslan av en trygg och kompetent partner.

Det nya namnet och den visuella identiteten presenterades internt sommaren 2021. Detta blev startskottet för en total make over som inkluderade allt från yrkeskläder och stripade bilar till en ny webbplats.