Specialpedagogiska skolmyndigheten

En tidning om specialpedagogik

Lika värde är en tidning med fokus på specialpedagogik och funktionsnedsättningar. Här kan man bland annat läsa om förskolor och skolor som fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens när de skapat lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla.

Vi på Liljedals granskar och tillgänglighetsanpassar texterna, formger tidningen, tar fram original för print och webbpublicering – naturligtvis också en tillgänglighetsanpassad version.

Läs tidningen på www.spsm.se/likavarde