IWTs

Rätt korrosionsskydd för ditt värme- och kylsystem

Liljedals fick i uppdrag att skapa en logotyp och ett kommunikativt koncept för en ny produkt inom korrosionsskydd. Bakom produkten står företaget IWTs, som var i inledningsfasen av tillverkning och marknadsföring av produkten.

Produkten renar vatten som strömmar i värme- och kylsystem i fastigheter och industrier. Den tar bort syre, mineraler, slam och smuts, och höjer samtidigt pH-värdet. På det sättet skyddas värme- och kylsystemen från korrosion. 

Produktnamnet var Protector. En delvis förbrukad anod – den verksamma delen i produkten – förde tankarna till ett svärd. Därifrån föddes idén till det kommunikativa konceptet. Som konceptbild skapades en riddare av vatten, en symbolbild som sticker ut bland konkurrenterna. Konceptbilden togs senare vidare i animerad version till filmer för arenaexponering, mässor och webb.