Scenkonst Sörmland

Att spegla kulturupplevelser

Scenkonst Sörmland producerar och arrangerar musik, teater, dans och film. Vi har utvecklat deras formspråk med ambitionen att spegla hela verksamheten. Sörmlandsmodellen, att varje elev från 5 till 15 år får två kulturupplevelse per år är en unik modell som är omtalad i hela landet.