Dalapro

En handbok om spackel och spackling

Rätt & slätt – en bok om spackel och spackling, är en handbokför yrkesverksamma inom måleri- och byggbranschen och ett utbildningsmaterial för blivande yrkesmålare.

Vi har lagt stor vikt vid att skapa ett tydligt språk, ett pedagogiskt flöde och en lättillgänglig grafisk form som lockar till läsning. Tydliga kapitelindelningar, begreppsförklaringar och index underlättar för läsaren. Bildmaterialet är generöst och består av både föreställande, symboliska och pedagogiska foton och illustrationer.