Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

För Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik har vi skapat kampanjer som kommunicerar myndighetens erbjudanden. Syftet är att öka kännedomen och bidra till att fler använder sig av Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänster. Målet är att fler barn, unga och vuxna ska få förutsättningar att lära utifrån sina egna förutsättningar.
I varje kampanj ingår en film.