Från koncept och strategi till säljdrivande insatser

Liljedal Communication är en fullservicebyrå som arbetar med kvalificerad, resultatorienterad och effektiv marknadsföring och kommunikation. Och med fasta offerter. Målet är att med noggranna analyser och starka idéer skapa relationer, berömmelse och framgång för våra uppdragsgivare. Det kan ske via sociala, digitala eller traditionella medier. Nationellt eller internationellt.

Vi är en komplett kommunikationspartner. Med fokus på uppdragsgivarens framgång erbjuder vi allt från analys till koncept, kampanjer och andra säljdrivande insatser.

Företaget grundades 1965. Det innebär att vi nått en för branschen ansenlig ålder.

Tack vare fokus på ständig utveckling, att skapa goda resultat och långvariga kundrelationer, har vi övervunnit både finanskriser och konjunktursvackor. Vi är otroligt stolta över att företagets allra första uppdragsgivare fortfarande är kund hos oss.

När vi frågar våra uppdragsgivare varför de väljer oss, svarar de ofta att det handlar om utfallet i kombination med prisbilden. Och att blir de väl omhändertagna.

Liljedal Communication är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer.

 

Varumärkesresan

Varumärken är som små barn. En sak kan man vara säker på: de står inte kvar där man ställde dem. De påverkas av människors attityder, tankar och känslor och inte minst hur företaget uppträder.

En av alla tjänster vi erbjuder är Varumärkesresan – en modell för definition, utveckling eller positionsförflyttning av varumärken framtagen av Liljedal Communication. Resan genomförs i samarbete med uppdragsgivaren och resulterar i en kommunikationsstrategi.

Varumärkesresan anpassas till uppdragsgivarens behov och önskemål. I sin helhet innehåller den ett trettiotal hållplatser.