Dalapro

Nya funktioner i ny förpackning

Dalapro är ledande i Norden på färdigblandat spackel för professionella användare. När det breda sortimentet skulle uppdateras med nya recepturer och ännu fler fördelar, skulle också förpackningarna få ny design.

De nya förpackningarna skulle tydligt förmedla innehållet, återspegla den höga kvaliteten och synas i butik. Designen skulle kunna anpassas till olika förpackningstyper och storlekar och varje förpackning skulle rymma produkttexter på tio språk.

I samband med att vi arbetade fram den nya förpackningsdesignen, skapade vi också en designmanual med anvisningar för utformning av olika typer av förpackningar.