ÖBO

Kvarteret Hållstugan – örebroarnas nya mötesplats

Mitt i stan bygger ÖBO kvarteret Hållstugan – örebroarnas nya mötesplats med bostäder, butiker, caféer, restauranger, kontor, ett litet torg och gröna stråk. Liljedals fick uppdraget att skapa identitet, koncept, kampanjer, webbplats och innehåll i olika kanaler.

Målgrupperna var hyresgäster för bostäder och lokaler, närboende, invånare i Örebro, besökare samt media och lokalpress. Med insatserna ville vi ”vända på bilden” och skapa en positiv känsla kring platsen och projektet som kan upplevas som rörigt under byggtiden. 2026 ska allt vara klart.