Schneider Electric

Innovation på alla nivåer

Mässan Elfack är Nordens största mötesplats för el- och energibranschen där 25 000 personer möts för att göra affärer, knyta kontakter och hitta nya lösningar.

Vi fick uppdraget att skapa Schneider Electrics monter Innovation Hub inför Elfack 2019. I uppdraget ingick projekt- och produktionsledning, idéarbete, disposition av monterytan, ritningar, budskap, grafisk form och gestaltning.

Här presenterade Schneider Electric en mängd innovativa och smarta produkter och lösningar. Allt med människans behov, hållbarhet, energieffektivitet och innovation i fokus.