Integritetspolicy för nyhetsbrev

Liljedal Communication ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av nyhetsbrev.

Ändamålet med hanteringen av personuppgifter är att Liljedal Communication ska kunna administrera och skicka det nyhetsbrev du vill prenumerera på. Liljedal Communication kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra Liljedal Communications andra evenemang, erbjudanden och tjänster.

Den lagliga grunden för hanteringen är ditt samtycke

Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar Liljedal Communication bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet. Liljedal Communication kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Liljedal Communication använder för att administrera och skicka ut nyhetsbreven. Dina uppgifter lämnas i övrigt inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos Liljedal Communication

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Liljedal Communication genom att begära registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Liljedal Communication till nedan angivna kontaktuppgifter. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.

Kontakt

Liljedal Communication
Box 1536
701 15 Örebro
dataskyddsombud@liljedals.com