Saint-Gobain Sweden

Saint-Gobain Sweden på Nordbygg – Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen

Saint-Gobain Sweden med dotterbolagen och varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber, medverkade på byggmässan Nordbygg 2022 i slutet av april.

Liljedals samarbetar med Saint-Gobain Sweden sen många år tillbaka. Redan 2018 fick vi uppdraget att ta fram ett övergripande koncept samt rita och konstruera företagets mässmonter till Nordbygg 2020. En pandemi kom i vägen och mässan ställdes in bara en månad före planerad start.

Arbetet återupptogs hösten 2021 inför Nordbygg 2022. Vårt uppdrag omfattade ett totalansvar för idé och koncept, ritning, konstruktion, kommunikation, byggnation, teknik, genomförande, produktion av innehåll samt rivning av mässmontern med en total yta på 130 kvadratmeter.

Under de fyra mässdagarna fanns 930 utställare och 35 000 besökare på plats. En gemensam utvärdering tillsammans med kunden visade att Nordbygg 2022 resulterade i många värdefulla kontakter samt en rad nya samarbeten och affärer för Saint-Gobain Sweden och de fyra dotterbolagen.